ร้องขอใบเสนอราคา

ชื่อสินค้า จำนวน
shipping cart
พัดลมท่อสายพาน
รายละเอียดสินค้า

AXIAL FAN  BELT-DRIVE

1. ประเภทและหลักการทำงานของพัดลม

(TYPE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FAN)

มาตรฐาน JIS กำหนดไว้ว่า พัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 (mm-น้ำ) เรียกว่า พัดลม (fan) ส่วนพัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 (mm-น้ำ) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 (m-น้ำ) (0.1 MPa) เรียกว่า โบลเวอร์ (blower) ทั้งสองชนิดเรียกรวมๆ กันว่า พัดลม         

เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag